VONK IN DONKERE DAGEN

30/11/2013 -. 12/01/2014

Vier Ondernemende Nieuwkoopse Kunstenaars
exposeren in het atelier van De BeeldenTuin Zwammerdam

Hoe de VONK oversprong…

De afgelopen zomer werd vier Nieuwkoopse kunstenaars gevraagd aan een expositie mee te werken. Het enthousiasme was groot en de voorbereidingen liepen soepel. Echter, enkele dagen vóór de geplande tentoonstelling kwam de mededeling dat men er, door interne verdeeldheid, toch van afzag… Wat een teleurstelling! Maar de droefenis duurde slechts kort, want het viertal besloot zelf iets te ondernemen en nam spoorslags contact op met Margreet Ooms van De BeeldenTuin Zwammerdam.
Het was snel geregeld: zeven weekenden lang een midwinter-expositie, ingevuld door het volgende kwartet;

Allereerst Annet Tersteeg; zij woont en werkt als beeldend kunstenaar in Noorden. Vanuit haar atelier kijkt zij uit over het altijd bewegende water, het wuivende riet en de immer wisselende luchten. Een inspirerende omgeving! De kleuren van het landschap komen terug in haar werk, waarin de mens het middelpunt vormt, in elke hoedanigheid: innig verbonden, ontluikend, kwetsbaar, krachtig, in eenzaamheid of opgenomen in de armen van een ander. Zij is geïnteresseerd en geboeid door de mens, in elke vezel. Soms uit dat zich in bewondering en verwondering, soms in afschuw, soms in vertedering. Annet werkt met acrylverf en bouwt haar schilderijen in vele lagen op, waardoor diepte ontstaat.

Vervolgens Tonneke Iwema uit Nieuwkoop. Na schilderen en modeltekenen kreeg zij uiteindelijk haar eerste echte beeldhouwles. Toen wist zij wat zij wilde: beelden maken!! Heel veel jaren kreeg zij intensief les en zij heeft een hoop geleerd van Karel Gomes. Die vertelde haar hoe je bewegingen en emoties zou kunnen weergeven en dat dit een zoektocht is waar je een leven lang mee bezig kunt zijn. Snelle schetsen maken, afbreken en opnieuw beginnen. Het gaat niet om het resultaat, maar om de verwondering over wat er kan ontstaan. Haar vogels zijn een begrip. Tonneke werkt in was, gips, klei of steen en soms gaat het model naar de bronsgieter.

Jeanne Johns is geboren in Camden, New Jersey USA, woont ook in Noorden en werkt al 37 jaren als professioneel schilder in een decor van planten en water. Haar portretten, bloemen en landschappen zijn te vinden in collecties over de hele wereld. Haar schilderijen zijn zowel impressionistisch als expressionistisch en zijn zeer beïnvloed door Europese schilders van de 20e eeuw. Vooral de portretten zijn kenmerkend voor Jeanne; ze ontstaan door een persoonlijke dialoog tussen haar en de geportretteerde. Het werk voor deze bijzondere tentoonstelling is gemaakt in gemengde technieken.

En tenslotte Nieuwkoper Gerard Bes. Van jongs af aan had hij een grote interesse voor stenen en zo’n 15 jaar geleden is hij die stenen gaan bewerken, eerst kalksteen en serpentijn, maar geleidelijk aan ook de hardere soorten. Zo’n harde steen eist respect, maakt nederig, want wat in vele honderden miljoenen jaren is ontstaan, verander je zomaar niet in een paar dagen… Zijn oeuvre omvat voornamelijk figuratieve kunst en aansluitend heeft hij zich ook het ambachtelijke letterhakken (gevel- en gedenkstenen) eigen gemaakt. Kenners omschrijven zijn werk als “niet des steens!” En dat vindt hij best, zolang men er maar van geniet!

Expositieperiode: 30 november 2013 t.e.m. 12 januari 2014

Openingstijden: zaterdag en zondag van 14.00 –17.00 uur of na telefonische afspraak via 0611437988

Zie ookhttp://www.debeeldentuin.com

U wordt van harte uitgenodigd voor de Opening en Midwinterviering!
Feestelijke opening: met hapjes en drankjes op zondag 1 december 2013 om 16.00 uur, door de heer Flip Vonk, voorzitter van de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar

Midwinterviering: zondag 22 december 2013 van 14.00 – 17.00 uur met lichtjes, hapjes en drankjes

VONK

Ondernemers richten samen een expositie in

Door de dichtbijredactie, Paul Mons (Witte Weekblad)

Vonk opent de expositie met een vonkenregen. (Foto: Rob Joore)

ZWAMMERDAM – Vier Ondernemende Nieuwkoopse Kunstenaars verenigden zich onder de naam Vonk en richtten samen een expositie in.

Zondag 1 december vond in de Zwammerdamse BeeldenTuin van Margreet Ooms de officiële opening plaats. 


De knusse expositieruimte, die uitzicht geeft op de prachtige Beeldentuin, was volgestroomd met familie, vrienden en liefhebbers van het werk van Annet Tersteeg, Tonneke Iwema, Jeanne Johns en Gerard Bes.

Voordat de officiële openingshandeling werd verricht, was er al de warme ontvangst door de kunstenaars en de eerste zichtbare bewondering bij het publiek voor de uitgestalde beelden van de levensechte vogels (Iwema) en strakke hardstenen objecten (Bes).

Daarnaast ook het stille ontzag voor de schilderingen van de kleurige mensfiguren en portretten (Tersteeg en Johns).De vier in Nieuwkoop/Noorden woonachtige kunstenaars kennen elkaar al jaren, maar hebben nu de kans gegrepen om als Vonk gezamenlijk hun zo uiteenlopende kunstvoorwerpen aan het publiek te tonen. Dat zij deze inspirerende omgeving hebben uitgekozen is niet geheel toevallig.

Voor Gerard Bes is De BeeldenTuin namelijk een soort thuiswedstrijd. Tussen de ruim honderd beelden uit Zimbawe die in de poldertuin staan opgesteld, is al enkele jaren ook werk van zijn hand te vinden.Flip Vonk, die als voorzitter van de Cultuur Historische Vereniging Ter Aar de expositie mocht openen, sprak lovende woorden over het Nieuwkoopse kunstenaarskwartet en repte zelfs over een kunstkring. Hij beëindigde zijn betoog met een hartelijke gelukwens en een echte vonkenregen.Vervolgens verscheen er een bijzondere gast: Sinterklaas in eigen persoon die hulde bracht op rijm aan Margreet Ooms, die haar Beeldentuin inmiddels alweer 12 1/2 jaar als openbaar kunstbezit weet te presenteren. Het publiek was na dit officiële gedeelte met een drankje en een hapje in de hand in beweging gekomen.

Velen vroegen zich af of dit kunstenaarsinitiatief beperkt blijft tot een kortstondige en eenmalige Vonk, of dat uit deze leuke samenwerking iets langdurigs kan opvlammen.De expositie in De Beeldentuin aan de Lindenhovestraat 2 in Zwammerdam duurt nog 12 januari 2014. Openingstijden: zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur of na telefonische afspraak: 06-11437988.

Geef een reactie